Khách sạn

Lahana Resort Phu Quoc & Spa

1.350.000 đ / Đêm

Trung tâm Chi tiết

Coral Bay Resort Phú Quốc

1.000.000 / Đêm

Trung tâm Chi tiết
Trung tâm Chi tiết

Amarin Resort & Spa Phu Quoc

1.200.000 / Đêm

Trung tâm Chi tiết
Gành Dầu Chi tiết