Xe cưới hỏi

Honda City 2020

Honda City 2020

Thương hiệu: Honda

Giá thuê: 1.000.000 vnđ

Mitsubishi Xpender 2019

Mitsubishi Xpender 2019

Thương hiệu: Mitsubishi

Giá thuê: 1.200.000 VNĐ

Hyundai Accent 2019

Hyundai Accent 2019

Thương hiệu: Hyundai

Giá thuê: 1.000.000 vnđ

Honda Civic 2019

Honda Civic 2019

Thương hiệu: Honda

Giá thuê: 1.000.000 vnđ

Toyota Innova 2019

Toyota Innova 2019

Thương hiệu: Toyota

Giá thuê: 1.200.000 VNĐ